Ústav fotoniky a elektroniky (ÚFE) - The Institute of Photonics and Electronics (IPE)

Proslov Dr. Viktora Trkala u příležitosti 50. výročí založení ústavu (2004)
Padesát let činnosti Ústavu radiotechniky a elektroniky AV ČR (2004)